Årsmøte 2018

Årsmøtet for 2018 i Sotra Birøktarlag ble avholdt på Tranevågen skule den 14. januar 2018 klokken 20:00. 14 personer tilstede inkludert gjest.

Saksnummer

 1. Inkalling ble enstemmig vedtatt
 2. Kjetil Riisnes ble valgt til ordstyrer og Fredrik Lindseth til referent
 3. Agnete Andersen og Tone Squibb ble valgt til å underskrive protokollen
 4. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt
 5. Kontigenten blir beholdt som forrige år, på 80 kr
 6. Revisor hadde noen kommentarer i sin revisorrapport, men regnskapet for 2018 ble enstemmig vedtatt
 7. Budsjettet ble framlagt, og årsmøtet økte budsjettposten for reise på til møter og arrangementer. Årsmøtet oppfordrer ere til å søke om støtte for å reise og skae kunnskap i laget. Det ble også satt av 10k for å arrangere Vossamøtet
 8. Truls Berg er valgt til leder av birøktarlaget for en periode på 1 år
 9. Trine Nergaard valgt inn i styret, Leif Helge og Agnete fortsetter i ett år til, Fredrik tar over siste året til Truls i styret
 10. Linn Søvik er valgt som første varamedlem og Tone Squibb som andre varamedlem, for en periode på 1 år
 11. Harold Trellevik valgt til revisor for en periode på 1 år
 12. Kjetil Riisnes går inn som leder i valgnemda for en periode på tre år, Harold ble valgt inn i valgnemnda istedet for Sissel for en periode på to år, og Frode Lindseth var ikke på gjenvalg og sitter i et år til. Se siste side for en komplett oversikt over styret
 13. Arbeidsplan med ideer til aktiviteter for 2018
  • Laget fortsetter med aktivteter som å møtes på Bien Bar. Det ble diskutert å ta deler av mentorordningen der, siden man følte at man ikke hadde fått så mye ut av ordningen som man ønsket
  • Laget skal arrangere varroasafari, og få behandlet bigårder i laget
  • Laget skal sende styremedlemmer på noen møter
  • En felles studietur til Vossamøtet for hele laget ble lagt fram. At alle som vil være med fra laget tar felles tog opp til Voss, så kan alle hilse på hverandre
  • Rammesmeltedag hos Harold
  • Minikurs i økonomi for birøktere
  • Nå i januar går åtte personer på nybegynnerkurs hos Truls, og 10-12 på starter av februar
  • En samorganisering av vandring med bikuber til Hardanger ble diskutert Laget må kapre markedet før vandrgrensene fjernes og det er fritt for alle.
  • Omlarveringsdager
 14. Harold og Leif Helge ble valgt av årsmøtet til utsending for Sotra til Hordaland Birøktarlag sitt årsmøte den 27. januar klokken 12-16 på Tveiten gard
 15. Øvrige saker: Et samarbeid med Sotra Hagelaget i 2020 ble lufet av Tone Squibb, leder av hagelaget. Vi kommer tilbake til dette ved en senere anledning

Før årsmøtet presenterte Marco Neven en oppskrift på hvordan en kan kartlegge sitt ressursgrunnlag, denere mål for driften av bigården og utarbeiding av en handlingsplan for å

nå driftsmålene. Han kom også inn på tema som rammet driften, hva man må bli inkere på, hvilket utstyr og lokale man trenger, markedsføring og en kort innføring i driftsøkonomisk tankegang

Fredrik Lindseth

Møtereferent

20 . januar 2019

Styreoversikt

Navn Rolle Varighet
Truls Berg Leder 1 år
Agnete Andersen Styremedlem 1 år
Trine Nergaard Styremedlem 2 år
Leif Molvik Styremedlem 1 år
Fredrik Lindseth Styremedlem 1 år
Linn Søvik Førstevara 1 år
Tone Squibb Andrevara 1 år
Kjetil Riisnes Valgnemda 3 år
Harold Trellevik Valgnemda 2 år
Frode Lindseth Valgnemda 1 år
Harold Trellevik Revisor 1 år

Tabell 1: Fullstendig oversikt over styret og valgnemda etter årsmøtet 2018