Fagforedrag 2019

Sotra Birøktarlag har i år gleden av å invitere til fagdag på Stend vgs. (Landbruksskolen på Stend, Fanavegen 249, 5244 Fana), 11 mai kl 11:00 i hovedauditoriet.

Program

Kl.10:00 -13:00 Sertifiseringsforedraget

Hold av representant for Norges Birøkterlag. Foredraget er obligatorisk for de som har tatt sertifiseringskurs, eller som planlegger å ta det neste år.

Kl. 13:30 - 15:30 Høst mer enn honning

Et foredrag om utnyttelse av alt biene produserer, hvordan en høster ulike produkter og hvordan en selger dem. Foredraget holdes av Susanne Maria Dörfler som har lang erfaring som birøkter og kursholder, i tillegg til sin fagbaserte kunnskap om naturmedisin.

Deltakere må melde seg på her: Google påmeldingskjema

Facebookarrangement

Vel møtt!