Kuber

Den enkleste måten for å få tak i bikuber kan være snakke med dine medbirøktere. Det er alltid noen som selger avleggere, men det er ofte ikke enkelt å ha oversikt over hvem som har noe tilgjengelig.

Å skrive et innlegg på Facebooksiden til laget er ofte en grei løsning.

Nye kuber er som regel til salgs i slutten av juni og utover året, men det har vært underskudd av bikuber de siste årene så det kan være litt vanskelig å få tak i.

Merk at det er ikke lov å kjøpe bier mellom de ulike smittesonene til Mattilsynet da de ulike fylkene rundt Hordaland har andre smittsomme sykdommer enn oss og birøkterne og Mattilsynet ønsker ikke å få disse innført.

Her føler en (ufullstendig) liste over selgere av birøktutstyr, bier og dronninger:

Utstyr til birøkt

Det er flere butikker i Bergensområdet som selger utstyr

Det er også noen selgere som dekker hele landet og sender med posten

Utenlandske butikker

Facebookgrupper for kjøp og salg av bie og bieutstyr

Produsenter av avleggere

Dronningprodusenter

Norges birøkterlag har en liste her norbi.no/avlsdronningeravlereparestasjoner