Medlemskap

I september 2019 var det registrert 89 medlemskap i laget, hvorav 5 er familiemedlemmer og 21 støttemedlemmer. Medlemmene i laget hadde da (estimert) 280 bikuber.

Ordinært medlemskap

For å bli medlem i laget må man sende epost til sotra.biroektarlag@gmail.com. Medlemsskontigenten koster 80 kr.

Støttemedlemskap

Støttemedlemskap er tilgjengelig hvis man vil delta på Sotra Birøktarlag sine arrangementer og låne lagets utstyr, men er medlem i et annet lag. For å bli støttemedlem må man sende epost til sotra.biroektarlag@gmail.com. Støttemedlemskap koster 150,- kr