Utstyr i laget

Sotra Birøktarlag har noe utstyr tilgjengelig for medlemmene

Utstyret kan lånes ved å sende epost til sotra.biroektarlag@gmail.com eller ved å forhøre seg på Facebooksiden til laget for å høre hvor utstyret befinner seg.

Utstyret er også tilgjengelig for utlån til støttemedlemmer.